Dette er hva du får i bot hvis du går på grønt og blir tatt for smugling

Når du er i utlandet så er det ofte man ønsker å kjøpe med seg drikkevarer, kjøtt eller tobakk hjem, da det ofte er mye billigere. Det man må være oppmerksom på da er å holde seg til taxfree-kvoten, hvis man prøver å gå på grønt, selv om man har med for mye kan det fort bli dyrt. Nedenfor er en oversikt over hvor mye du får i bot hvis du blir tatt for å smugle inn varer til Norge.

Går du på grønt og blir tatt for smugling gjelder følgende satser:
a) Ved ulovlig innførsel av inntil 5 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent (SPRIT)
Antall liter over kvoten
Forenklet forelegg beløp
Inntil 1 liter
300 kr

Fra over 1 liter inntil 2 liter

600 kr

Fra over 2 liter inntil 3

1200 kr

Fra over 3 liter inntil 4liter

1900 kr

Fra over 4 inntil 5 liter

2600 kr

Over 5 liter + kvote

Politianmeldelse og straffesak

b) Ved ulovlig innførsel av inntil 10 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent (STERKØL og VIN)
Antall liter over kvoten
Beløp

inntil 2 liter

300 kr

Over 2 liter og inntil 4

600 kr

Over 4 liter og inntil 6

1200 kr

Over 6 liter og inntil 8

1900 kr

Over 8 liter og inntil 10

2600 kr

Over 10 liter + kvote
Politianmeldelse og straffesak
c) Ved ulovlig innførsel av inntil 50 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent (ØL)
Antall liter over kvoten
Beløp

Inntil 10 liter

300 kr

Over 10 liter og inntil 20 l

600 kr

Over 20 liter og inntil 30 l

1200 kr

Over 30 l og inntil 40

1900 kr

Over 40 l og inntil 50

2600 kr

Over 50 liter +kvote
politianmeldelse og straffesak
d) Ved ulovlig innførsel av inntil 1000 sigaretter, sigarer eller sigarillos
Antall over kvoten
Beløp

Inntil 400

300 kr

Over 400 og inntil 600

600 kr

Over 600 og inntil 800

1200 kr

Over 800 og inntil 1000

1900 kr

e) Ved ulovlig innførsel av inntil 1000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk
Antall gram over kvoten
Beløp

Inntil 500

300 kr

over 500 og inntil 750

600 kr

Over 750 og inntil 1000

1200 kr

f) Ved ulovlig innførsel av inntil 40 kilo kjøttvarer
Antall kilo over kvoten
Beløp

Inntil 10

300 kr

Over 10 og inntil 20

600 kr

Over 20 og inntil 30

1200 kr

Over 30 og inntil 40

1900 kr

Lurer du på hvor mye du kan ta med deg til Norge? Her er Norges taxfree-kvote.

You may also like...

banner